новини и събития

виж АРХИВА

На 28 юни 2016 г., от 10.00 ч. в Регионална библиотека „Дора Габе” ще бъде открита изложба на кукли на Елена Петкова. Нетрадиционната колекция ще бъде открита с децата от Летен детски клуб „Играй и учи” и възпитаници на Частно езиково училище „Леонардо да Винчи”, където изложбата гостува преди да посети библиотеката.

 

виж архива
Електронни услуги

Свободно работно място за длъжността "Системен администратор" в Регионална библиотека „Дора Габе“

Обявление
Регионална библиотека „Дора Габе” град Добрич обявява свободно работно място за длъжността „Системен администратор”.

1. Минимални изисквания за заемане на длъжността:
1.1. Област на дейност: Осигуряване на хардуерна и софтуерна поддръжка на ИТ инфраструктурата. Работа и поддръжка на библиотечни база данни.
1.2. Кратко описание на длъжността: Опит с Windows Server системи - инсталиране, конфигуриране, обновяване и наблюдение. Управление на Active Directory, GPO, File Services, DNS, DHCP . Познания във Hyper-V виртуализация. Управление и поддръжка на виртуална инфраструктура. Отлично познание по следните програмни продукти: Windows XP/ 7/ 8 /10 ; Microsoft Office 2003/2007/2010 . Инсталиране, конфигуриране и поддръжката на компютърни системи и периферия. Поддръжка на компютърни мрежи и настройка на мрежови устройства. Ежедневно архивиране на библиотечните  бази данни.
1.3. Изисквана минимална степен за завършено образование: висше, степен „Бакалавър” или ”Магистър” по Компютърни науки, Информатика, Информационни технологии.
1.4. Професионална област  на специалността, по която е придобито образованието:
1.5. Години професионален опит: Професионален опит - минимум една година.
1.6. Допълнителни изисквания: Владеене на чужди езици е предимство.
2. Необходими документи за кандидатстване:
2.1. Заявление за участие (свободна форма);
2.2. Копие от документи за придобита образователно-квалификационна степен, допълнителна квалификация;
2.3. Автобиография;
2.4. Копие от документи, удостоверяващи продължителността и областта на професионалния опит.
3. Място за подаване на документите:
Кандидатите подават документите за кандидатстване лично /или чрез пълномощник в  Регионална библиотека „Дора Габе“, ул. Независимост № 7, всеки делничен ден от 09:00 часа до 12:00 часа и от 13:00 до 16.00 часа на гише Регистрация.
Лице за контакт: Веселина Божинова. Телефон за контакти: 058/602 544

4. Срок за подаване на документите: 20.06.2016г. до 01.07.2016г.
5. Етапи:
5.1. Подбор по документи.
5.2. Събеседване с допуснатите кандидати:
След подбора по документи допуснатите до събеседване кандидати ще бъдат уведомени допълнително за мястото, датата и часа на провеждането му по електронна поща. Списъкът на допуснатите до събеседване  ще бъде публикуван на на електронната страница на Регионална библиотека „Дора Габе” http://www.libdobrich.bg и на електронната страница на Община град Добрич.
С избрания кандидат ще бъде сключен трудов договор на основание  чл. 67, ал. 1, т. 1, във връзка с чл. 70, ал. 1 от КТ.
Кандидатите могат да се запознаят с длъжностната характеристика за длъжността при подаване на документите.


Правила за участие на деца от 6 до 14 г. в летен детски клуб „Играй и учи”

І. Регионална библиотека „Дора Габе” въвежда правила за участие на деца от 6 до 14 г. в летен детски клуб „Играй и учи” както следва:
• Всеки вторник, сряда и четвъртък от 21 .06. до 18.08. 2016 г. се провеждат занимания от 10.00 ч.- 12.00 ч.

Услугата е безплатна! Единствено условие е децата да имат читателска карта.

ІІ. Ред за постъпване на деца в летен детски клуб „Играй и учи”:
1. Води се Дневен регистър на децата, които посещават клуба.
2. Детето се регистрира в Дневния регистър срещу представена читателска карта.
3. Приемат се само здрави деца.
4. Забранява се внасянето на храна, остри и опасни предмети и играчки, с изключение на вода.
5. Библиотеката не носи отговорност за изгубени вещи, които не са оставени на гардероб.
6. Служителите имат право да прекратят престоя на дете, в случай, че проявява агресивност.
7. Родител (настойник, придружаващ детето) се подписва в регистъра, че е запознат с правилата и е длъжен да ги спазва.
8. Директорът се задължава да постави правилата на достъпно място.
9. Правилата са публикувани на сайта и фейсбук страницата на библиотеката.

  

ЮНИ

1 юни – Международен ден на детето – изложба рисунки на възпитаници на Общински младежки център „Захари Стоянов” и изложба на библиотечни документи от фонда на сектор Работа с деца
Дата: 1 -30 юни
Място: Централно фоайе

5 юни - Международен ден за опазване на околната среда – витрина на библиотечни документи
Дата: 3 -17 юни
Място: Книгозаемане

„Чети с мен” - инициатива под патронажа на Президента на Република България
Дата: 10 юни
Час: 10.00
Място: Интерактивен кабинет

Библиотерапия с потребители на ДЦВХУ при ЦПЗ „Д-р Петър Станчев”
Дата: 14 юни
Час:14.00
Място: ББИО

Премиера на стихосбирката на Цветанка Костова „Нестихващи пориви”
Дата: 16 юни
Час: 17.00
Място: Интерактивен кабинет

Летен детски клуб „Играй и учи”, за деца от 6 до 14 г., за пълноценно и забавно прекарване на свободното време на децата от Добрич и гости на града през лятната ваканция
Всеки вторник, сряда и четвъртък
от 10.00 до 12.00 ч.
Откриване: 21 юни, начало 10.00 ч.
Място: Интерактивен кабинет

КОНКУРС ЗА ДЕТСКА РИСУНКА “С ОЧИТЕ СИ ВИДЯХ БЕДАТА  2016” - Организатори на областния кръг - Регионална дирекция ”Пожарна безопасност и защита на населението” Добрич, Регионална библиотека “Дора Габе” и Регионален инспекторат по образование
Дата: 22 юни
Място: Арт галерия

Откриване на изложба от порцеланови кукли на Елена Петкова
Дата:  28 юни
Час: 10.00 ч.
Място: Фоайе на библиотеката

 

 

Акценти

Автор: Луиз Бегшоу
Издателство: Хермес
Категория: Чужда художествена литература
Автор: Донка Петрунова
Издателство: Atea Books
Категория: Българска художествена литература
Автор: Димитър Иванов
Издателство: Ciela
Категория: Философия. Психология

  • Facebook     YouTube