новини и събития

виж АРХИВА

На 19 юли 2016 г. заниманието с участниците от летен детски клуб „Играй и учи” бе посветено на 179-та годишнина от рождението на Апостола на свободата Васил Левски. Чрез специално подготвена от библиотекарите презентация децата обогатиха знанията си за националния герой, идеолог и организатор на българската национална революция.

виж архива
Електронни услуги

Обявление

Регионална библиотека „Дора Габе” град Добрич обявява свободно работно място за длъжността „Системен администратор”.

Минимални изисквания за заемане на длъжността:

Област на дейност: Осигуряване на хардуерна и софтуерна поддръжка на ИТ инфраструктурата. Работа и поддръжка на библиотечни база данни.

Кратко описание на длъжността: Опит с Windows Server системи - инсталиране, конфигуриране, обновяване и наблюдение. Управление на Active Directory, GPO, File Services, DNS, DHCP . Познания във Hyper-V виртуализация. Управление и поддръжка на виртуална инфраструктура. Отлично познание по следните програмни продукти: Windows XP/ 7/ 8 /10 ; Microsoft Office 2003/2007/2010 . Инсталиране, конфигуриране и поддръжката на компютърни системи и периферия. Поддръжка на компютърни мрежи и настройка на мрежови устройства. Ежедневно архивиране на библиотечните  бази данни.

Изисквана минимална степен за завършено образование: висше, степен „Бакалавър” или „Магистър” по Компютърни науки, Информатика, Информационни технологии.

Професионална област  на специалността, по която е придобито образованието:

Години професионален опит: Професионален опит e предимство.

Допълнителни изисквания: Владеене на чужди езици е предимство.

Необходими документи за кандидатстване:

Заявление за участие (свободна форма);
Копие от документи за придобита образователно-квалификационна степен, допълнителна квалификация;
Автобиография;
Копие от документи, удостоверяващи продължителността и областта на професионалния опит.

Място за подаване на документите:

Кандидатите подават документите за кандидатстване лично /или чрез пълномощник в  Регионална библиотека „Дора Габе“, ул. Независимост № 7, всеки делничен ден от 09:00 часа до 12:00 часа и от 13:00 до 16.00 часа на гише Регистрация.

Лице за контакт: Веселина Божинова. Телефон за контакти: 058/602 544

Срок за подаване на документите: до 01.08.2016 г. включително.

Етапи:

5.1. Подбор по документи.
5.2. Събеседване с допуснатите кандидати:

След подбора по документи допуснатите до събеседване кандидати ще бъдат уведомени допълнително за мястото, датата и часа на провеждането му по електронна поща. Списъкът на допуснатите до събеседване  ще бъде публикуван на на електронната страница на Регионална библиотека „Дора Габе” http://www.libdobrich.bg, на електронната страница на Община град Добрич и на фейсбук страницата на библиотеката https://www.facebook.com/libdobrich.

С избрания кандидат ще бъде сключен трудов договор на основание  чл. 67, ал. 1, т. 1, във връзка с чл. 70, ал. 1 от КТ.

Кандидатите могат да се запознаят с длъжностната характеристика за длъжността при подаване на документите.

 

Правила за участие на деца от 6 до 14 г. в Летен детски клуб „Играй и учи”

І. Регионална библиотека „Дора Габе” въвежда правила за участие на деца от 6 до 14 г. в летен детски клуб „Играй и учи” както следва:
• Всеки вторник, сряда и четвъртък от 21 .06. до 18.08. 2016 г. се провеждат занимания от 10.00 ч.- 12.00 ч.

Услугата е безплатна! Единствено условие е децата да имат читателска карта.

ІІ. Ред за постъпване на деца в летен детски клуб „Играй и учи”:
1. Води се Дневен регистър на децата, които посещават клуба.
2. Детето се регистрира в Дневния регистър срещу представена читателска карта.
3. Приемат се само здрави деца.
4. Забранява се внасянето на храна, остри и опасни предмети и играчки, с изключение на вода.
5. Библиотеката не носи отговорност за изгубени вещи, които не са оставени на гардероб.
6. Служителите имат право да прекратят престоя на дете, в случай, че проявява агресивност.
7. Родител (настойник, придружаващ детето) се подписва в регистъра, че е запознат с правилата и е длъжен да ги спазва.
8. Директорът се задължава да постави правилата на достъпно място.
9. Правилата са публикувани на сайта и фейсбук страницата на библиотеката.

  

ЮЛИ

Летен детски клуб „Играй и учи”, за деца от 6 до 14 г., за пълноценно и забавно прекарване на свободното време на децата от Добрич и гости на града през лятната ваканция
Всеки вторник, сряда и четвъртък
от 10.00 до 12.00 ч.
Място: Интерактивен кабинет

„Да се върнем години назад” - изложба на знакови български периодични издания от миналия век
Дата: 4-15 юли
Място: Централно фоайе

Екскурзия в библиотеката – на участници от лятно училище при ОМЦ „Захари Стоянов
Дата: 4 юли
Час: 10.00
Час: 11.00

145 г. от рождението на Марсел Пруст, френски писател, поет, есеист  /1871-1922/ - витрина на библиотечни документи
Дата: 8-22 юли
Място: Книгозаемане

Библиотерапия с потребители на ЦПЗ „Д-р Петър Станчев”
Дата: 12 юли
Час:14.00
Място: ББИО

"Познати и непознати професии" - занимателни игри, свързани с професиите, с участници в Летен детски клуб „Играй и учи”. Организатор Център за кариерно ориентиране - гр. Добрич
Дата: 14 юли
Час: 10.00
Място: Интерактивен кабинет

115 г. от рождението на Илия Бешков – изложба на библиотечни документи
Дата: 18-29 юли
Място: Централно фоайе

Библиотека без стени „Памет за Списаревски“ - Регионална библиотека „Дора Габе“ представя библиотечни документи за Димитър Списаревски
Дата: 19 юли
Час: 11.00 ч. – 14.00 ч.; 16.00 ч. – 18.00 ч.
бул. „25 септември“,  до Кафе „Калисто“

 

 

Акценти

Автор: Давид Лагеркранс
Издателство: Колибри
Категория: Чужда художествена литература
Автор: Ричард Уайзман
Издателство: Изток - Запад
Категория: Философия. Психология
Автор: Упи Голдбърг
Издателство: Бард
Категория: Философия. Психология

  • Facebook     YouTube