Регионална библиотека "Дора Габе" - гр. Добрич

Направление Координация и връзки с обществеността

Оказва координационна, експертно-консултантска и квалификационна помощ по основните дейности на всички обществени библиотеки от Добрич и региона.

Провежда семинари, практикуми и лекционни курсове.

Предоставя текущо актуална професионална информация за нови нормативни документи, отнасящи се до дейността на библиотеките.

Извършва методическа помощ на място по въпроси, свързани с устройство на библиотеките, водене на статистическа отчетност, проверка и прочистване на библиотечните фондове и др.

Оказва съдействие на библиотеките в областта при подготовка на проекти.

Разработва и организира културните инициативи на библиотеката.

Изгражда, осъществява и координира медийната и рекламна политика на библиотеката.

 

За контакт:

Методическа дейност

Добринка Митева
тел: +359 58 602371
e-mail: catalogues@libdobrich.bg


Връзки с обществеността

Галя Маринова
тел: +359 58 602574
e-mail: pr@libdobrich.bg