Регионална библиотека "Дора Габе" - гр. Добрич

Направление Финансово-стопански и административни дейности

Главен счетоводител:
Галина Димитрова

Работно време:
От понеделник до петък
8.00 ч. - 12.00 ч.
12.30 ч. - 16.30 ч.

Почивни дни: събота и неделя

За контакт:
тел: +359 58 602544
e-mail: accountant@libdobrich.bg