Регионална библиотека "Дора Габе" - гр. Добрич

Тематична библиографска справка

Изготвяне на библиографски списък от заглавия (книги, статии и др.) по определена тема.

Възможност за използване на предварително подготвени тематични библиографии.
Тематичната библиографска справка е платена услуга съгласно ЦЕНОРАЗПИС на таксите и услугите в Регионална библиотека „Дора Габе” – Добрич.

 Поръчай Оn-line