Регионална библиотека "Дора Габе" - гр. Добрич

1940 година - Възвръщането на Южна Добруджа към пределите на България

Фототипно издание на „ЗЛАТНА КНИГА ЗА ЗЛАТНА ДОБРУДЖА” под редакцията на Хр. Цанков-Дерижан, София, 1940 г.

 

Пълното съдържание на изданието се съхранява в сектор Краезнание на Регионална библиотека „Дора Габе”.