Регионална библиотека "Дора Габе" - гр. Добрич

Какъв е срокът за заемане на книги?

Всеки ползвател има право да заеме едновременно до 5 библиотечни документа за 20 календарни дни.

Срокът за заемане за дома, ползвателят отбелязва в датника на всеки зает документ.