Регионална библиотека "Дора Габе" - гр. Добрич

„Царственик или история болгарская“ - на свободен достъп

По повод 300 години от рождението на Паисий Хилендарски (1722 – 1773), 260 години от написването на „История славяноболгарская” и 24 май - Ден на светите братя Кирил и Методий, на българската азбука, просвета и култура и на славянската книжовност, Регионална библиотека „Дора Габе“ Добрич обогати своята Дигитална библиотека с „Царственик или история болгарская“ на Христаки Павлович, отпечатана през 1844 г. в град Буда (дн. Будапеща), първото печатно издание на един от вариантите на „История славянобългарска“ на Паисий Хилендарски. Пълното заглавие на първата печатна българска история  е "Царственик или История болгарская, която учи от где са Болгаре произишли, како са кралевствовали, како же царствовали и како царство свое погубили и под иго подпаднали".

Книгата е сред най-ценните притежания на библиотеката, дарена през 2012 г. от проф. дфн Боряна Христова, тогавашния директор на Национална библиотека „Св. Св. Кирил и Методий". Реставрираното издание е сред най-четените и популярни старопечатни книги и е един от запазените 35 екземпляра в страната.

Ценната книга се съхранява в библиотечна колекция „Редки и ценни издания“ и се предоставя за четене при специален режим на ползване, представя се на изложби, за да бъде достояние на повече читатели, и за да се поддържа жив културния диалог между българското културно наследство и поколенията, каквато е идеята и на публикуваното дигитално копие.

Честит празник на духовността!